Familieopstelling in de praktijk

De systemische dynamiek achter relatieproblemen, opvoedingsproblemen en ziektes

In dit boek beschrijft Indra in begrijpbare taal en aan de hand van veel voorbeelden de werking en de achtergrond van Familieopstellingen.
Het is gebaseerd op zijn eigen ervaring en de essentie van een tiental -nog niet vertaalde- boeken van Bert Hellinger. Het geeft je de nodige info ter voorbereiding van je eigen opstelling en is van onschatbare waarde voor mensen die reeds werken met Familieopstelling.

Het boek wordt uitgegeven bij: Servire / Kosmos-Z&K.
ISBN 90 215 3607 2


Je kan het bestellen via:
http://www.gopher.nl/title.asp?articleid=11984

 
korte inhoud van het boek

Inleiding
Beschrijft Indra's weg naar Familieopstelling en de werking van het 'wetend veld' - de grondlagen en het bijzondere aan Bert Hellingers werk.
leesstukje

De Methodiek
In dit hoofdstuk wordt de therapeutische techniek en de werkwijze uit de doeken gedaan.

Ordening van liefde
De ordening die door Hellingers werk zichtbaar wordt en zijn bijzondere analyse van het geweten worden verduidelijkt.

Verstrikkingen
De belangrijkste lotsverbindingen die we meedragen en hun uitwerking op ons leven worden besproken.
leesstukje

Familieopstellingen en relaties
Een uitgebreid hoofdstuk over de dynamiek achter relatieproblemen. De voorbeelden maken duidelijk hoe lotsverbindingen nefaste gevolgen hebben voor onze relaties.
leesstukje

Familieopstellingen en kinderen
De dynamiek achter opvoedingsproblemen wordt in dit hoofdstuk zichtbaar. Vaak wordt daarbij duidelijk dat opvoedingsproblemen hun oorsprong vinden in lotsverbindingen vanuit onze herkomstfamilie.
leesstukje

Familieopstellingen en ziekten
Verschillende voorbeelden van opstellingen rond het thema 'ziekte' worden beschreven. Ook hier wordt getoond hoe sterk ziektes hun oorsprong vinden in onze herkomstfamilie.
leesstukje

Werken aan persoonlijke aspecten
Hellingers werk met de 'heenbeweging': hoe we de oorspronkelijke verbinding met onze ouders kunnen herstellen. Beschrijving van de 'Inner Child' Meditatie, ontwikkeld door Indra Torsten Preiss.

De eigen opstelling voorbereiden
Praktische informatie ter voorbereiding van je eigen Familieopstelling.