Algemene voorwaarden en annulatievoorwaarden
1. Algemene Voorwaarden

1.1. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Indra Torsten Preiss gegeven workshops, avondreeksen en opleidingen, behoudens wanneer een wettelijk of decretaal voorschrift anders bepaalt of wanneer hiervan in een individuele overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk van wordt afgeweken.

1.2. Door het enkele feit van het inschrijven voor een door Indra Torsten Preiss georganiseerde workshop, avondreeks of opleiding, wordt de cliënt geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze ook aanvaard te hebben, behoudens wanneer de partijen er uitdrukkelijk schriftelijk van afwijken.

1.3. De tekst van de algemene voorwaarden is beschikbaar op de website van Indra Torsten Preiss.

2. Verantwoordelijkheid

2.1. Wie een workshop, reeks of opleiding bij Indra Torsten Preiss volgt doet dit op eigen verantwoordelijkheid. Aan personen onder psychiatrische behandeling, ernstig zieken (overdraagbare aandoeningen) of minder validen vragen we eerst contact op te nemen met IndraTorsten Preiss om eventuele praktische problemen op te lossen en om te kijken of deze workshop, reeks of opleiding geschikt is. Alle vormen van belangrijke medicatie zoals vb. psycho-pharmaca, medicatie voor hartaandoeningen en dergelijke, moeten aan Indra worden gemeld. Dit valt uiteraard onder het beroepsgeheim. In geval van twijfel is de deelname enkel mogelijk met instemming van de behandelende geneesheer.

3. Annulering

3.1. Onderstaande annuleringsafspraken kunnen vervallen als de persoon die annuleert, in onderling overleg met Indra Torsten Preiss, een vervangende deelnemer voor de hele workshop, reeks of opleiding aanwijst.

3.2. Verblijfskosten kunnen enkel worden terugbetaald afhankelijk van de afspraken met het verblijfscentrum.

3.3. Na de start van de workshop, reeks of opleiding is er geen enkele mogelijkheid tot terugbetaling. Gemiste lessen of voortijdig stoppen van workshop, reeks of opleiding worden onder geen omstandigheden terugbetaald.

3.4. Drukfouten op folders of website kunnen niet worden gebruikt als reden voor annulering of weigering om het cursusbedrag te betalen.

3.5. Bij annulering van workshop of reeks tot een week voor de start vervalt het voorschot. Bij de opleiding wordt 10% van het gehele bedrag aangerekend.

3.6. Bij annulering binnen de week voor de start van workshop, reeks of opleiding vervalt het gehele bedrag. In geval van ziekte kan door voorleggen van een doktersattest de workshop, reeks of opleiding gevolgd worden op een ander moment binnen het half jaar voor een workshop of reeks en binnen 2 jaar voor een opleiding. Onkosten en verblijfskosten zijn altijd opnieuw te betalen.

3.7. Bij annulatie van individuele sessies minder dan 3 werkdagen voor de sessie is in de regel het hele bedrag te betalen.

4. Facturen en deelnamecertificaten

4.1. Een factuur of deelnamecertificaat is enkel binnen het kalenderjaar te verkrijgen. Facturen aanvragen per mail met alle nodige details zoals BTW-nummer en adres.


5. Afbetalingsregelingen

5.1. Gespreide betaling voor de opleiding is enkel mogelijk na het ondertekenen van een betalingscontract. Verdere informatie hieromtrent is te verkrijgen bij Indra Torsten Preiss.