ZomerAcademie Gezonde verhoudingen

In een aangename ontspannen sfeer uitgebreid kennis maken met de fascinerende wereld van familie - en systeemopstellingen.
Laat je inspireren door de veelvoudige mogelijkheden van het opstellingswerk door een van de meest ervaren en bekwame opsteller in Vlaanderen en leer je leven te bevrijden van onnodige balast.
Op iedere dag gaan we naar een ander aspect van het opstellingswerk kijken en zien wat de achterliggende systeem-dynamieken zijn.
Naast individuele opstellingen is er ook tijd voor collectieve opstellingen van archetypische thema’s die iedereen betreffen en an die de hele groep kan deelnemen en zo een eigen leerproces word geïnitieerd.
Er worden per dag max. vijf opstellingen gedaan zodat er tussen de opstellingen ruim de tijd is voor vragen en uitwisseling.

1ste dag:
Inleiding in het systeemdenken, de achtergronden van familieopstellingen.
Opstellingen rond persoonlijke problemen, klassieke familieopstellingen en
tafelopstellingen.


2de dag:
Relatieopstellingen

(Zie mijn boek "Je Relatie Helen")

Hier kijken we naar de dynamieken achter alle vragen rond relatieproblemen.
Ook wie alsmaar verliefd wordt op de ‘foute’ partner of niet in staat blijkt te zijn om een langdurige relatie op te bouwen, kan hier terecht.
Reeds veel opstellingen hebben laten zien dat relatieopstellingen een bijzonder doeltreffend en effectief middel zijn om de kwaliteit van je relatie te verbeteren.

3de dag:
Opstellingen rond opvoedingsproblemen

Je zou kinderen kunnen zien als de alarmlichtjes van het familiesysteem. Als zij beginnen te knipperen is er een of andere verstoring of spanning. Kinderen doen dit door opvallend gedrag, ziekte of andere moeilijkheden. Juist omdat het de verstoringen in het systeem zichtbaar maakt, heeft een familieopstelling op kinderen met probleemgedrag vaak een diepe, bevrijdende werking.

En:
Ziekte of symptoomopstellingen

Het symptoom of de ziekte ontpopt zich frequent als loyaliteit, als een diep en onbewust verlangen om een onopgelost conflict, een pijnlijk lot of een trauma van een of meerdere familieleden mee te dragen. Door ziek te zijn en het ook moeilijk te hebben, tracht de zieke, zijn loyaliteit met deze familieleden te manifesteren.
Opstellingen brengen deze verbindingen en loyaliteiten aan het licht en dan kan de cliënt ze loslaten en genezen.

4de dag:

Opstellingen voor bedrijven, praktijken of zaken van zelfstandigen.
Wat blokkeert mijn zaak, mijn praktijk of mijn carrière, is de vraagstelling voor deze dag.
(Zie ook de pagina’s over Systeemcoaching en consultancy( klaar binnen enkele d.))

Daarbij zijn ook opstellingen over alle thema’s rond geld en moeilijke financiële situaties mogelijk:
Frequent weerspiegelen onze financiële problemen situaties vanuit het familiaal verleden zoals faillissementen of armoede in vroegere generaties.
Opstellingen kunnen hier duidelijkheid scheppen en de beperkende loyaliteiten zichtbaar maken zodat zij los kunnen worden gelaten. Blokkades rond geld en rijkdom kunnen zo oplossen.

Daarbij kunnen ook de volgende opstellingsmethodes nuttig zijn:

Loopbaanopstellingen
Wie vragen heeft rond zijn verdere carriére en belangrijke beslissingen moet nemen kan tijdens een loopbaanopstelling alle opties via representanten uittesten en de beste keuze zichtbaar laten worden.

Succesopstellingen
Tijdens een succesopstellingen worden alle opstakels die het succes van een mens of onderneming, een zaak of product belemmeren, een voor een bewust gemaakt en dienen zich later aan als resources.

Probleemopstellingen voor bedrijven en zelfstandigen
Doelgericht een probleem aanpakken en zichtbaar maken wat vanuit onbewuste systeemdynamieken echt speelt. Eens dat bewust is, wordt het opstakel frequent een nieuwe hulpbron en kan er een grote stap voorwaarts genomen worden

Meer info over de opstellings - themen

Data, plaats en kosten