Methodiek > Opleiding Familieopstellingen en Organisatieopstellingen in België

"Wat uit liefde gebeurt en door liefde in stand gehouden wordt, kan ook alleen door liefde worden opgelost". Bert Hellinger

De meest grondige en complete opleiding in Vlaanderen


Met 16 jaar ervaring in het dagelijks geven van familie- en organisatieopstellingen, zowel in groep als individueel ben ik één van de meest ervaren opstellers in Vlaanderen.


Uit ervaring weet ik hoe cruciaal het is om die bijzondere innerlijke houding adequaat en toepasbaar aan te leren. Deze is erg verschillend van andere therapeutische methoden, en vormt de basis van familieopstellingen, vandaar haar wezenlijk belang.


Je krijgt tijdens de opleiding de nodige achtergrondkennis en ervaring mee zodat je zelf als opsteller met een goed en veilig gevoel aan de slag kan. Daarnaast leer je hoe gemakkelijk het is om het opstellingswerk in je bestaande werk of praktijk te integreren.

Het werken met familie- en organisatieopstellingen is veeleisend.


Het werken met familie- en organisatieopstellingen vraagt van jou als toekomstige opsteller, therapeut of coach een sterk afstemmingsvermogen, moed en inzicht in systeemdynamieken. Daarom reik ik je een gefundeerde kennis aan rond alle soorten relatieproblematieken, opvoedingsthema's, leven en dood, ziekte, trauma en natuurlijk organisatiethema's.

“Het mooie aan deze opleiding is dat de contextuele benadering van Nagy tijdens opstellingen een levendig gebeuren wordt.” Lieve, contextuele psycholoog

 
Wat leer je tijdens deze opleiding?

Je leert tijdens deze opleiding in een veilige groep en op je eigen ritme:

  • Het begeleiden van opstellingen, zowel in groep als individueel.
  • Het integreren van het opstellingswerk in je eigen praktijk.
  • Het leren denken en communiceren door de bril van het systemische gedachtegoed.
  • De achtergrond en inzichten van familieopstellingen en organisatieopstellingen door je eigen ervaring en reflectie op het systemische werk, en de toepassing ervan in je praktijk.

De grote meerwaarde van de opleiding familieopstellingen
De inhoud van deze opleiding biedt je een grote meerwaarde in iedere vorm van werk waarbij mensen betrokken zijn. Het vormt een niet te onderschatten ondersteuning voor je eigen leven omdat het werken met familie- en organisatieopstellingen naast een methode ook een manier van kijken en in het leven staan is.

Theorie en praktijk in evenwicht
De opleiding wordt gekenmerkt door een levendige afwisseling tussen theorie en praktijk met veel ruimte voor oefeningen, die je de kans geven ervaring op te doen. Nieuwe fenomenen zoals het wetend veld worden met grote omzichtigheid uit de doeken gedaan.

Je eigen groeiproces verdiepen
Tijdens de opleiding krijg je de ruimte en mogelijkheid om je eigen individuele leer- en groeiproces te verdiepen door je eigen thema's of vragen op te stellen en te integreren. Dat geeft je de uitgelezen kans om alle obstakels die je tijdens de opleiding kan tegenkomen, te transformeren en zo het systemische werk helemaal onder de knie te krijgen.

"Ik wilde een opleiding volgen om mijn werk als therapeute te verruimen, maar ik heb veel meer gekregen.

Het systemisch werk van Bert Hellinger is een deel van mijn dagelijks leven geworden". Ann

Wat mag je nog verwachten tijdens deze opleiding?

  • Je ontvangt een uitgebreide syllabus met theorie en praktische tips om met opstellingen te kunnen werken.
  • Een krachtige groepsenergie: als representant samen in opstellingen staan, het samen oefenen, het getuige zijn van elkaars opstellingen schept een diepe en unieke verbinding.
  • Humor en dans: opstellingswerk is over het algemeen diepgaand en serieus werk. Ik hecht er dan ook belang aan om voldoende humor en lichaamsbeweging in te zetten als welkome ontspanning.

Deze opleiding familie- en organisatieopstelling stelt je in staat om met de meest vernieuwende en eigentijdse methodiek je werk als hulpverlener te verbeteren en verdiepen. Het geeft je de mogelijkheid doelgericht de verborgen dynamieken die je cliënten in de greep houden aan het licht te brengen. De tijd dat je bepaalde problematieken van je cliënten niet wist op te helderen, horen definitief bij het verleden. Het geniale aan opstellingen is namelijk dat ze je precies naar de kern van het probleem van je cliënt brengen en de nodige inzichten aanreiken zodat je cliënten kunnen loslaten en ontspannen.

"Het werd mij meteen duidelijk dat ik met dat wat ik in deze opleiding leer mijn cliënten veel doeltreffender kan helpen". Kathleen