Relatieopstellingen

Note: Al deze thema’s kunnen ook individueel worden opgesteld.

Relatieopstellingen zijn een bijzonder doeltreffend en effectief middel om de kwaliteit van je relatie te verbeteren. Honderden van relatieopstellingen laten zien dat de grootste storingen voor een mooie relatie onbewuste loyaliteiten met onze ouders en voorouders zijn.
Als je voorouders tijdens de laatste generaties moeilijke relaties kenden en als bij de mannen of vrouwen een diep wantrouwen ten opzichte van het andere geslacht is ontstaan, kan dat een zware last leggen op je eigen relatiegeluk.
Een andere storing die vaak speelt is dat een of beiden van de partners te sterk verbonden zijn met een van zijn ouders en daardoor emotioneel niet vrij en beschikbaar zijn voor een echt partnerschap.
Dat kan ook de reden zijn waarom het mensen niet lukt om een relatie te kunnen beginnen. Er gaat zoveel van hun emotionele kracht naar een van de ouders of een ander familielid (vaak met een zwaar lot), dat een relatie niet mogelijk lijkt.
Wat de oorzaak ook is, opstellingen laten de reden en de achtergrond aan het licht komen, we worden bewust en kunnen ons vrij maken van beperkende patronen.

 
Opstellingen rond intimiteit en seksualiteit
Mensen die wat betreft intimiteit en seksualiteit in beperkende patronen vastzitten kunnen met opstellingen de achtergrond van deze storingen bewust maken en zich ervan bevrijden.
In opstellingen vinden we langs de ene kant dat er vooral loyaliteiten met familieleden spelen, die hun sensuele en seksuele kracht niet mochten of konden toelaten.
Bijvoorbeeld als jouw voorouders geen mooie intimiteit gekend hebben kan het voor jou ook lastig zijn om echt van seksualiteit te genieten.
Langs de andere kant speelt natuurlijk ook het taboe op genieten als deel van ons geloof, onze religies sterk mee.
Via het opstellingswerk wordt zichtbaar wat je blokkeert en dat je deze blokkade kan en mag loslaten. (Met goede resultaten in vergelijkbare situaties)
Als je verder wenst te gaan, kan je met rebirthing (bijvoorbeeld individueel bij Indra) de blokkades en angsten die in je lichaam zitten en die het voelen en vrij genieten belemmeren, verder bewust maken en loslaten.

Tantrische opstellingen (ideaal voor mensen die een tantra - training volgen)
Tantrische opstellingen gaan verder in op het thema genieten en overgave rond intimiteit en seksualiteit. Het zijn opstellingen die ons helpen om onze vrouwelijke en mannelijke kant te verbinden en doelgerichte opstellingen om spanningen en innerlijke houdingen die een volledige ontplooiing van ons extatisch vermogen in de weg staan, bewust te maken en los te laten.

Deze thema’s kunnen ook individueel worden opgesteld!

 
Opstellingen rond opvoedingsproblemen

Je zou kinderen kunnen zien als de alarmlichtjes van het familiesysteem. Als zij beginnen te knipperen is er een of andere verstoring. Kinderen doen dit door opvallend gedrag, ziekte of andere moeilijkheden. Juist omdat het de verstoringen in het systeem zichtbaar maakt, heeft een familieopstelling op kinderen met probleemgedrag vaak een diepe, bevrijdende werking. En ook voor de ouders is het een opluchting als duidelijk wordt dat hun probleemkind niet slecht, kwaad of dom is, maar verstrikt met iemand uit zijn familie van herkomst. De motivatie achter probleemgedrag blijkt plots een sterke (blinde) liefde te zijn.

Sieglinde Schneider schrijft in Kindliche Not und kindliche Liebe:
'Kijken wij als ouders of leraren alleen maar naar het kind als een individu en maken we alle moeilijkheden alleen aan hem vast, dan wordt het kind tot een probleem. De diepere opgave die het kind met zijn onberekenbaarheid of zelfvernietigend gedrag wil oplossen, wordt niet gezien en niet geacht. In zijn loyaliteit jegens iemand van de familie en zijn lot, kan een kind zich niet echt laten helpen, omdat het iedere verbetering als verraad tegenover deze persoon zou aanvoelen. Dat is een reden waarom jongeren vaak therapie weigeren of hulp saboteren die er alleen op gericht is dat het beter met hen zou gaan.'
Genezing is alleen mogelijk wanneer de grotere samenhang aan het licht komt en de diepte van de kinderlijke liefde en loyaliteit wordt gezien en gerespecteerd. Dat geldt zelfs voor kindspecifieke problematiek als ADHD, PDD-NOS en ODD.
We zien steeds opnieuw dat kinderen open bloeien wanneer ouders hun problemen in familieopstellingen opstellen, oplossingen vinden en deze integreren. Kinderen gaan mee in de oplossingen, zij ontspannen, en zwemmen als het ware mee in de bevrijdende energiestroom. Ze hoeven tijdens een opstelling niet aanwezig te zijn en hoeven er zelfs niets van te weten. Dit functioneert het beste tot in het begin van de puberteit, daarna is het beter dat kinderen tijdens de familieopstelling wel aanwezig zijn. Zijn ze al ver in de puberteit of is deze afgesloten, dan is de werking dieper als ze zelf opstellen.

 
Ziekte of symptoomopstellingen
Als opsteller kijk ik naar heel het systeem van een zieke persoon, zowel het sociale alsook zijn familiale omgeving wordt deel van de opstelling.
Het symtoom of de ziekte ontpopt zich frequent als loyaliteit, als een diep en onbewust verlangen om een onopgelost conflict, een pijnlijk lot of een trauma van een of meerdere familieleden mee te dragen. Door ziek te zijn en het ook moelijk te hebben, tracht de zieke, zijn loyaliteit met deze familieleden te manifesteren.
Alle ziekten kunnen worden opgesteld. Met de volgende ziekten heb ik positieve ervaringen en resultaten:
Kanker,
ADHD en autisme spectrum of hyperactiviteit bij kinderen,
MS,
Allergieën,
Annorexia en boulimie,
Astma,
Chronisch vermoeidheidssyndroom (cvs)
Traumaverwerking
Verslavingen
Psychische ziektes zoals psychosen, neurosen en dergelijken.
(Psychisch zieken doen een opstelling best met begeleiding van hun therapeut of een familielid)
Belangrijk bij ziektes is: een opstelling kan en wil noodzakelijke medische behandelingen niet vervangen.
 
Opstellingen voor mensen met suïcidale gedachten
Voor mensen die denken aan zelfmoord kan een opstelling bijzonder veel duidelijk maken. Potentiële zelfmoordenaars zijn heel frequent verbonden met een familielid dat vroeg is overleden en vergeten. Omdat geen familielid nog aan de dode denkt doen zij dat heel erg. Zo erg dat zij het liefst bij hen wensen te zijn. Potentiële zelfmoordenaars zijn zich van deze verbindingen natuurlijk niet bewust; wat zij wel voelen is een verlangen om uit het leven te vertrekken. En dit verlangen voelt als liefde en de zelfmoordgedachte wordt met een goed geweten gekoesterd. In opstellingen komt deze liefde aan het licht, de verbinding met het gestorven familielid wordt bewust en het gestorven familielid krijgt zijn plaats. Daardoor verdwijnt het verlangen om hem in de dood te volgen.
(Personen met suïcidale gedachten doen best een opstelling met begeleiding van hun therapeut of een familielid).
 
Opstellingen rond hooggevoeligheid en sensitiviteit
Hooggevoelige mensen zij bijzonder belast door dat wat in hun familiesysteem nog onverwerkt aanwezig is. Net omdat zij zo gevoelig zijn nemen zij te veel op zich of voelen zij te sterk de disharmonische elementen in hun familiesysteem. Dit maakt in de regel hooggevoeligheid tot een lastig probleem.
Een opstelling brengt hier soelaas.
 
Probleemopstellingen voor individuele vragen
In een probleemopstelling pakken we doelgericht een probleem aan en maken zichtbaar wat vanuit het onbewuste echt speelt. Eens dat bewust is, wordt het opstakel frequent een nieuwe hulpbron en kunnen we een grote stap vooruit doen.
In deze context kan bijvoorbeeld ook worden opgesteld:
Examensangst en het alsmaar niet kunnen afmaken van studies, scripties of opleidingen.
 
Opstellingen voor alle thema’s rond geld en moeilijke financiële situaties
Frequent weerspiegelen onze financiële problemen situaties vanuit het familiaal verleden zoals faillissementen of armoede in vroegere generaties.
Loyaliteit naar een of meerdere voorouders betekent in deze gevallen dat het nu ook niet gemakkelijk is om van voldoende financiële mogelijkheden of vrijheid te kunnen genieten. Rijkdom is dan helemaal onmogelijk.
Opstellingen kunnen hier duidelijkheid scheppen en de beperkende loyaliteiten zichtbaar maken en los worden gelaten. Blokkades rond geld en rijkdom kunnen zo oplossen.

Daarbij kunnen ook de volgende opstellingsmethodes nuttig zijn:

Loopbaanopstellingen
Wie vragen heeft rond zijn verdere carriére en belangrijke beslissingen moet nemen kan tijdens een loopbaanopstelling alle opties via representanten uittesten en de beste keuze zichtbaar laten worden.

Succesopstellingen
Tijdens een succesopstellingen worden alle opstakels die het succes van een mens of onderneming, een zaak of product belemmeren, een voor een bewust gemaakt en dienen zich later aan als resources.

 
Opstellingen voor bedrijven en praktijken of zaken van zelfstandigen
(Zie ook de pagina’s over organisatieopstellingen, Systeemcoaching en consultancy)
We kijken via opstellingen naar vragen over bijvoorbeeld:
- optimalisatie van product, sortiment of dienst,
- personeelsbeslissingen,
- verstoringen in teams,
- verstoringen op het niveau van het management,
- wat zit in de weg van succes?
- wat is onze focus en doel en welke veranderingen zijn nodig om succes en productiviteit veilig te stellen?
- het beschikbaar maken van het volledige innovatieve en creatieve potentieel,
- zijn er nog ongekende mogelijkheden die op ontplooiing wachten?
Daarbij wordt het bedrijf als een levend geheel gezien, ook met zijn geschiedenis. Al de informatie komt samen in een opstellingsbeeld met als doel antwoorden te vinden op de boven genoemde vragen.

Probleemopstellingen voor bedrijven en zelfstandigen
Doelgericht een probleem aanpakken en zichtbaar maken wat vanuit onbewuste systeemdynamieken echt speelt. Eens dat bewust is, wordt het opstakel frequent een nieuwe hulpbron en kan er een grote stap voorwaarts genomen worden.